Razem
możemy
więcej.

Nasze Stowarzyszenie powstało z inicjatywy
rodziców dzieci niesłyszących i specjalistów.

Wspomóż
CO ROBIMY? O NAS

Pomoc

Celem działań naszego Stowarzyszenia jest szeroko pojęta terapia, która koncentruje się na zmniejszeniu wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz na usamodzielnieniu i zwiększaniu ich szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wsparcie

Możesz przekazać darowiznę i dołączyć do grupy naszych darczyńców. Będziemy pomagać w Twoim imieniu. Każda złotówka jest ważna. Numer rachunku bankowego oraz potrzebne informację znajdziesz po kliknięciu w "Wspomóż". Dziękujemy!

Edukacja

Marzymy o tym, aby dzieci i młodzież z zaburzeniami komunikacji mogła otrzymać wsparcie w gdańskiej placówce dedykowanej tego rodzaju zaburzeniom.
W aktualnościach znajdziesz informację na temat zajęć i kursów jakie organizujemy oraz wydarzeń, w których bierzemy udział.

Pomagamy
dlatego że,
możemy

Misją Stowarzyszenia jest pomoc w rozwoju dzieciom, młodzieży i dorosłym
z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy oraz osobom z dysfunkcjami
rozwoju i ich rodzinom. Wsparcie to polega na wspólnym, codziennym działaniu
i współpracy. Celem działań Stowarzyszenia jest szeroko pojęta terapia, która koncentruje się na zmniejszeniu wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży
i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz na usamodzielnieniu i zwiększaniu ich szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.