Razem
możemy
więcej.

Nasze Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców dzieci niesłyszących oraz specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z dysfunkcją słuchu/ opóźnionym rozwojem mowy.

Wspomóż
CO ROBIMY? O NAS

Pomoc

Celem działań naszego Stowarzyszenia jest szeroko pojęta terapia, która koncentruje się na niwelowaniu wykluczenia społecznego osób z wadą słuchu czy zaburzeniami komunikacji oraz zwiększeniu ich szans na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Aktywnie wspieramy proces rozwijania dostępności komunikacyjnej.

Wsparcie

Możesz przekazać darowiznę i dołączyć do grupy naszych darczyńców. Będziemy pomagać w Twoim imieniu. Każda złotówka jest ważna. Numer rachunku bankowego oraz potrzebne informację znajdziesz po kliknięciu w "Wspomóż". Dziękujemy!

Edukacja

Marzymy o tym, aby dzieci i młodzież z wadą słuchu/ zaburzeniami komunikacji miały dostęp do edukacji skrojonej na ich potrzeby i możliwości ale też mocno podpartej Polskim Językiem Migowym (PJM).

Pomagamy
dlatego że,
możemy

Misją Stowarzyszenia jest pomoc w rozwoju dzieciom, młodzieży i dorosłym z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy oraz osobom z dysfunkcjami rozwoju i ich rodzinom. Wsparcie to polega na wspólnym, codziennym działaniu i współpracy. Celem działań Stowarzyszenia jest szeroko pojęta terapia, która koncentruje się na zmniejszeniu wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz na usamodzielnieniu i zwiększaniu ich szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.