KADRA

Poznaj
nas

Stowarzyszenie "Okno na świat" powstało z potrzeby serca. Tworzą je ludzie
z pasją, którym nie obca jest pomoc innym. W skład naszego Stowarzyszenia wchodzą rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, jak i wysoko wyspecjalizowana kadra. Posiadamy ogromna wiedzę i doświadczenie, którym chcemy się dzielić z potrzebującymi.

ZARZĄD
Piotr Bronk
Prezes zarządu

Piotr Bronk

Zawodowo związany z projektowaniem statków (ukończone studia Politechniki Gdańskiej na wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa ), mieszkaniec Gdańska. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów – Władzia oraz niesłyszącego Gucia. Chce nieść pomoc dzieciom i ich rodzinom. Wie z jakimi problemami borykają się rodzice dzieci niepełnosprawnych, dlatego chce być dla nich wsparciem i dzielić się swoją wiedzą praktyczą oraz zdobytym doświadczeniem. Pragnie wdrażać w życie sprawdzone rozwiązania. Aktywnie działa na rzecz promocji Stowarzyszenia. Posiada w sobie dużo zapału, co niewątpliwie pomaga mu w realizacji założonych celów. Konsekwentny i uparty w swoich działaniach

  Skontaktuj się z nami
Arleta Maria Wojsław
Zastępca Prezesa Zarządu / Terapeuta

Arleta Maria Wojsław

Arleta Wojsław nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Jest także terapeutą Metody Feuersteina- Instrumenta Enrichment oraz Metody Warnkego. Absolwentka Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu w zakresie wychowania artystycznego i wczesnoszkolnego oraz WSH-E w Łodzi w zakresie psychopedagogika. Ukończyła także Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych- Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.
Ukończone szkolenia:
„Terapia ręki”- szkolenie zorganizowane przez ACENTRUM Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny w Warszawie;
„Kurs Muzykoterapii- poziom podstawowy”- zorganizowany przez Centrum Edukacji ERUDIO w Łodzi;
„Szkolenie bazowe z zakresu mediacji” zorganizowane przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie

  Skontaktuj się z nami
Emilia Magdalena Niemiec Jasińska
Skarbnik stowarzyszenia / Terapeuta

Emilia Magdalena Niemiec Jasińska

Psycholog, oligofrenopedagog. Kompetencje zawodowe rozwijam poprzez udział w szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka. Od 17 lat jestem związana zawodowo ze szkołą, gdzie zajmuję się wspieraniem zdrowia psychicznego dzieci oraz organizacją kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych.Doświadczenie praktyczne zdobywałam między innymi pracując terapeutycznie z dziećmi w Stowarzyszeniu Wspólnota Serc.

  Skontaktuj się z nami
Kadra terapeutyczna
Monika Modrzejewska-Szeląg
Terapeuta / KOMISJA REWIZYJNA

Monika Modrzejewska-Szeląg

Surdologopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Jest praktykiem, pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzinami. Przy współpracy z Fundacją Orange odbyła 3-letnie szkolenie zakończone stażem w Brukseli z metody werbo-tonalnej, po którym, jako jeden z pięciu trenerów w Polsce szkoli terapeutów mowy, nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu metody werbo-tonalnej. Na co dzień mieszka nad morzem, w Gdańsku, jest mamą dwóch wspaniałych chłopców. Uwielbia wspólne rajdy, czytanie do rana, no i spacery nad morzem. Pomoc osobom niepełnosprawnym jest bliska jej sercu, ponieważ jej 17-letni już syn, jest osobą niesłyszącą.

  Skontaktuj się z nami
Gracjana Kosiedowska
Terapeuta

Gracjana Kosiedowska

Z wykształcenia i pasji psycholog i pedagog. Absolwentka Psychologii i Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu. Praca z dziećmi daje mi dużą satysfakcje, dlatego chętnie rozwijam swoje umiejętności i wiedzę poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych
z logopedii szkolnej i przedszkolnej na GWSH Ukończone kursy i szkolenia:

- Terapia neurobiologiczna dla początkujących
- Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania
- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
- Stymulacja funkcji poznawczych- wzrokowych, słuchowych i motorycznych
- Praca z dzieckiem autystycznym edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
- III stopniowy kurs doskonalący: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

  Skontaktuj się z nami
Mariola Dudzińska
Nauczyciel / Logopeda

Mariola Dudzińska

nauczyciel z 35 letnim stażem , logopeda z 15 letnim stażem Pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz logopeda w PSPnr 4 w Starogardzie Gd. i w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Pro Vobis. Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Posiadam udokumentowane osiągnięcia w pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w nauce. Prowadzę aktywną działalność wychowawczą w klasie -zielone szkoły, warsztaty , wycieczki , spotkania z ciekawymi ludźmi. Biorę udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, udzielam aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę w szkole. Ukończyłam kurs języka migowego Pjm na poziomie A1. . Pomoc osobom niepełnosprawnym jest bliska memu sercu, ponieważ mój 9 -letni wnuk jest osobą głuchą. To on nauczył mnie , jak ważne znaczenie ma konsekwencja i ,że z obietnic należy się wywiązywać ,gdyż dzieci głuche przyjmują wszystko bardzo dosłownie i tak się zachowują.

  Skontaktuj się z nami
Komisja rewizyjna

Magdalena Anna Kosak

Marta Joanna Misiun

Monika Joanna Modrzejewska Szeląg