STOWARZYSZENIE

O nas

Nasze Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców
dzieci niesłyszących i specjalistów.

Pomagamy
dlatego że,
możemy

Misją Stowarzyszenia jest pomoc w rozwoju dzieciom, młodzieży i dorosłym z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy oraz osobom z dysfunkcjami rozwoju i ich rodzinom.
Wsparcie to polega na wspólnym, codziennym działaniu i współpracy.

CO ROBIMY? O NAS

Pomoc

Celem działań naszego Stowarzyszenia jest szeroko pojęta terapia, która koncentruje się na zmniejszeniu wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz na usamodzielnieniu i zwiększaniu ich szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wsparcie

Możesz przekazać darowiznę i dołączyć do grupy naszych darczyńców. Będziemy pomagać w Twoim imieniu. Każda złotówka jest ważna. Numer rachunku bankowego oraz potrzebne informację znajdziesz po kliknięciu w "Wspomóż". Dziękujemy!

Edukacja

Marzymy o tym, aby dzieci i młodzież z zaburzeniami komunikacji mogła otrzymać wsparcie w gdańskiej placówce dedykowanej tego rodzaju zaburzeniom. W aktualnościach znajdziesz informację na temat zajęć i kursów jakie organizujemy oraz wydarzeń,
w któryh bierzemy udział.